De Stichting Wandelpaden Drempt, Hummelo en Keppel is op zoek naar vrijwilligers voor het onderhoud van de wandelpaden.

Deze stichting is 16 jaar geleden opgericht omdat de wandelpaden er erg slecht bij lagen en de bewijzering onvoldoende was. De stichitng toen met een twintigtal vrijwilligers en met een startsubsidie aan de slag gegaan om de wandelpaden weer op de kaart te krijgen. Dat is goed gelukt, er wordt een breder publiek bereikt en de paden worden veel gebruikt. De paden worden nog steeds in goede conditie gehouden en waar nodig ieder jaar op peil gebracht.

Omdat het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren is afgenomen wordt er dringend gezocht naar versterking. De bedoelng is dat de nieuwe vrijwilligers een bestaand pad toegewezen krijgen en daar een paar keer per jaar langs gaan en aangeven waar knelpunten zijn voor wandelaars. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter via e-mail: gerard.van.heusden@planet.nl.