Om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt inzicht te geven in hun arbeids- en leermogelijkheden en om hun begeleidingsbehoefte in kaart te brengen, breidt Laborijn haar ontwikkelaanbod uit. De uitbreiding wordt gerealiseerd door een nauwere samenwerking met WerkRaat, TPC en Elver waarmee kennis, infrastructuur en expertise worden gebundeld. Inwoners kunnen bij deze drie organisaties kennismaken met verschillende vakrichtingen zoals horeca, groen, elektrotechniek en ICT. Zo kunnen zij een of meerdere beroepen ervaren en ontdekken of dit bij hen past.

Na de screening volgt er een leerwerktraject met een werkervaringsplek (bij WerkRaat, TPC of Elver) of een leerwerktraject met opleiding (bij WerkRaat of TPC). Een leerwerktraject met een werkervaringsplek wordt ingezet voor een inwoner die bij aanvang nog niet bemiddelbaar is naar betaald werk. Vaak is er sprake van bijkomende problematiek en afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van het traject is om de inwoner zodanig te begeleiden en te laten ontdekken dat betaald werk en/of een opleiding toch wel tot de mogelijkheden behoort.

Bij een leerwerktraject met opleiding wordt de inwoner door een professional van Werkraat of TPC in een periode van 3 tot 6 maanden geholpen om de stap te maken van beschermd leren en stagelopen naar een reguliere werkplek. Naast de stage kunnen inwoners specifieke korte vakgerichte opleidingen volgen die afgesloten worden met een branche certificaat of diploma.