Op het voormalige terrein van aardappelverwerker Aviko in Hoog-Keppel komt ruimte voor in totaal drie woningen. De bestaande directeurswoning wordt een landhuis, daarnaast moet er een twee-onder-een-kap woning worden gebouwd. In een commissievergadering gaf de raad aan de plannen te steunen, maar er waren wel vragen over het afwijken van de woonvisie. “Dat is een juiste constatering”, zegt wethouder Evert Blaauw, die bevestigt dat er niet wordt gebouwd voor starters of senioren.

Donderdagavond komt het voorstel voor de drie woningen als hamerstuk in de raadsvergadering. Verschillende raadsleden vroegen zich wel af hoe het zit met woningbouw voor starters. De wethouder wees naar twee andere projecten in Hoog-Keppel. “Daar wordt ook gebouwd binnen de prijsklasse waar jongeren gebruik van kunnen maken”, zegt Blaauw, doelend op woningbouw op de locatie van de gemeentewerf en de voormalige school. “Op termijn wordt ook gekeken naar verdere uitbreiding op de locatie van het voetbalveld.”

Aanvankelijk stond er op het terrein een groot fabriekspand. Deze is in 2008 verloren gegaan na een brand in de tijd dat krakers het terrein bewoonden. De geschiedenis van de locatie in de Keppelse bossen gaat terug tot het jaar 1914, toen de Coöperatieve Zuivelfabriek de fabriek bouwde. Vanaf 1962 kwamen de fabriek en de aanliggende directeurswoning in handen van de Aviko. Na het vertrek van het bedrijf in 1992 stond het pand, los van bewoning door krakers, leeg.

Foto: REGIO8