© Foto: gemeente Aalten

Gemeente Aalten benadert, samen met Laborijn, mensen die als nieuwkomers (mensen met een migratieachtergrond) tussen 2013 en 2022 in onze gemeente zijn komen wonen. Door de toenmalige wetgeving moesten zij zelf hun inburgering regelen. Er zijn signalen dat dit niet altijd even succesvol is gebeurd, waardoor deze groep inwoners meer dan gemiddeld een beroep doet op ondersteuning van de gemeente en andere organisaties.

Gesprekken met de betrokken inwoners moeten duidelijk maken of en op welke onderdelen een lokaal ‘her-inburgeringstraject’ nodig is om dat te verbeteren. De gemeente Aalten is de eerste gemeente in de Achterhoek en een van de weinige gemeenten in Nederland die op deze manier de ‘oudkomers’ gaat ondersteunen.

Per 2022 is de Wet inburgering ingrijpend gewijzigd. Gemeenten zijn nu nauw betrokken bij de inburgering van nieuwkomers, waardoor er ook maatwerk geboden kan worden. ”We zien nu al dat die ondersteuning bij de inburgering helpt, waardoor de nieuwkomers beter en sneller echt meedoen. We zien helaas ook het verschil met die eerdere groep nieuwkomers” aldus wethouder Joop Wikkerink van de gemeente Aalten.