© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Berkelland neemt met het oog op de komende winterperiode aanvullende maatregelen om inwoners met financiële problemen te helpen. Dit betekent een tijdelijke uitbreiding op de bestaande en bewezen aanpak van Vroegsignalering en inzet op extra communicatie over hulp en regelingen voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. “Inwoners met financiële zorgen staan er in Berkelland niet alleen voor” aldus wethouder Betsy Wormgoor.

Door de hoge energiekosten en de inflatie zijn er steeds meer inwoners die moeite hebben met het betalen van de boodschappen en de energierekening. Door het Rijk zijn daarom verschillende maatregelen genomen. Denk aan de toelage van 190 euro op de energierekening van november en december en financiële steun voor huishoudens rond het sociaal minimum. Ondanks deze maatregelen is het voor een groeiende groep huishoudens nog steeds moeilijk om nog rond te kunnen komen. En veel van de aangekondigde maatregelen bieden vanaf 2023 verlichting.

Met de inzet van vroegsignalering wil Berkelland voorkomen dat financiële problemen ontstaan en verergeren. Bij beginnende betalingsproblemen of financiële zorgen is er binnen Voormekaar een speciale medewerker vroegsignalering die met de inwoner in gesprek gaat, kijkt waar er (financiële) ruimte te vinden is, tips geeft en kan meedenken in passende oplossingen voor de lange termijn. Al sinds 2020 wordt in Berkelland gewerkt aan dit vangnet. Daarnaast is er een stevige samenwerking tussen betrokken organisaties en vrijwilligers, waardoor inwoners met financiële zorgen snel en adequaat geholpen kunnen worden.

© Foto: RTV Ideaal (archief)