© Foto: RTV Ideaal

Op 27 mei stemde de raad in met de actualisatie van de woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst 2019-2025’. Hiermee komt er nog meer ruimte voor goede woningbouwplannen.

De gemeente geeft prioriteit aan het toevoegen van toekomstbestendige woningen in een betaalbaar segment en het benutten van inbreidingslocaties en bestaand vastgoed. Met de actualisatie van de woonvisie is er daarnaast meer mogelijk voor doorstromers, collectieve woonvormen, flexibiliteit in bestaand vastgoed en bouwen aan de randen van dorpen.