Maandag 6 maart zijn in de grond van speelterrein De Miggelt in Aalten stukjes asbest aangetroffen. De gemeente is geïnformeerd en heeft direct het terrein afgesloten met afzetlint. Het speelterrein bestaat uit een gedeelte met speelzand, met een glijbaan en een wiptoestel, en een gedeelte met groen. De asbestdeeltjes zijn gevonden door twee kinderen. Zij waren aan het graven in het zand en troffen in een laag onder het speelzand de stukjes asbest aan.

“De woningen op De Miggelt zijn midden jaren tachtig gebouwd. Daarvoor was dit nog weiland, dus de vondst van asbest op deze plek is niet direct te verklaren. Juist een speelterrein moet veilig zijn, dus we nemen direct maatregelen om dat zeker te stellen” aldus wethouder Erik Groters. Er is opdracht gegeven aan Milieutechniek Rouwmaat om bodemonderzoek uit te voeren. Bij het bodemonderzoek worden sleuven gegraven.

Buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd over de vondst en de vervolgmaatregelen.

© Foto: RTV Ideaal