Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens. In verband met de werkzaamheden is de A12 in de avonden en nachten in 4 fasen afgesloten tussen maandagavond 21 augustus en woensdagochtend 13 september 2023. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd tot 30 minuten.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het herstel en vervangen van asfalt en het aanbrengen van markering op het vernieuwde wegdek. ”We sluiten de weg volledig af in verband met de hoeveelheid werkzaamheden en vanwege de veiligheid. Om hinder voor de weggebruiker te beperken werken we in de avonden en nachten” aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden verlopen in 4 fases, waarbij er achtereenvolgens traject Velperbroek-Zevenaar, Zevenaar-Velperbroek, Zevenaar-Duitse grens en Duitse grens-Zevenaar wordt aangepakt.

Sommige afsluitingen duren langer dan andere, omdat het wegdek niet op alle plekken evenveel herstel nodig heeft. Zo kan de afsluiting van de ene weghelft 2 dagen duren en de andere meer dan 5.

© Foto: RTV Ideaal (archief) / Rijkswaterstaat (overzicht wegafsluiting)