Azora, Sensire en de gemeente Oude IJsselstreek hebben de gezamenlijke ambitie om de zorg en ondersteuning voor inwoners op een nieuwe manier te organiseren. De partijen streven ernaar inwoners op zo’n manier te ondersteunen dat zij zichzelf kunnen helpen en van betekenis kunnen zijn voor elkaar.

Door de krachten te bundelen, kan de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeterd worden. Maandag hebben Maarten van Rixtel (Raad van Bestuur Sensire), Mieke Zemmelink (bestuurder Azora) en wethouder Marieke Overduin een intentieverklaring ondertekend, waarin de drie partners aangeven duurzaam hieraan samen te werken in een organisatienetwerk, genaamd samen sterk. Azora, Sensire en de gemeente gaan intensief samenwerken aan het vereenvoudigen van de hulp. Vanwege de groeiende vraag naar zorg de komende jaren is dit een must voor zowel de inwoner als de organisaties. De partijen organiseren dat er goede zorg en ondersteuning is, als dat nodig is.

De drie partijen werken aan een nieuwe werkwijze die de drie wetten WIz, Wmo en Zvw (Wet Langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet) integreert. De partijen gaan als organisatienetwerk ‘samen sterk’ een duurzaam partnerschap aan van minimaal 5 jaar. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, welke naar verwachting in de loop van 2022 wordt afgerond.

Foto: Gemeente Oude IJsselstreek