In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november krijgen Achterhoekse kandidaten de kans om zich te profileren. Hij is al vele jaren uitgevlogen, maar de roots van BBB-kandidaat Derk Jan Eppink liggen in de gemeente Bronckhorst. Met ‘zijn’ rapport ‘Elke Regio Telt’ in de hand wil hij zich inzetten voor de regio waar hij vandaan komt.

Zeker sinds het uitbrengen van dat rapport is in Den Haag duidelijk dat ‘de regio’ jarenlang is achtergehouden. De publicatie is het gevolg van een motie die Eppink als JA21-Kamerlid indiende in 2021. “Dat werd kamerbreed aangenomen, dat werd dus een opdracht voor de regering om met een rapport te komen”, schetst de in Steenderen geboren politicus. “Er is een klein zaadje geplant en daar is een rapport uit voortgekomen dat nu overal op de politieke agenda staat. Daar ben ik natuurlijk heel trots op.”

Want onder meer de Doetinchemse burgemeester gebruikt het rapport als stok om richting Den Haag te slaan. Ook Eppink vindt investeren in de regio van groot belang. Niet omdat er niks is, maar omdat voorzieningen onder druk staan. “Het belangrijkste is natuurlijk dat je publieke diensten als onderwijs en medische zorg behoud op het platteland”, geeft de 65-jarige BBB’er aan. “Dan groei je juist als je dat doet. Dan trek je bedrijven aan, dan gaan er mensen wonen, er komt inkomen. Dan wordt het voor iedereen beter.”

Eppink, eerder ook lid van VVD en FVD, besloot dit jaar om JA21 te verlaten voor de BBB, mede na gesprekken met voorvrouw Caroline van der Plas, zijn buurvrouw in de Tweede Kamer. “Bij JA21 werd de regio eigenlijk volledig vergeten, het was meer een Randstad-partij van Rotterdam en Amsterdam”, zegt Eppink. “Alles wat daar buiten lag, was eigenlijk bijzaak. Ik heb gezegd, dat is juist heel belangrijk.”

Met een 25e plek op de kieslijst en een klein tiental zetels in de peilingen staat de Tweede Kamer-zetel van de Bronckhorster op de tocht, maar zelf blijft Eppink hoopvol voor een nieuwe termijn: “Ik denk in ieder geval dat we tussen de vijftien en twintig zetels uitkomen. Dan zijn er mensen die in het kabinet komen en doorschuiven. Dán is het zeker mogelijk dat het gebeurt.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8