Gemeenten zijn door de veiligheidsregio verzocht gemeentelijke bermen bij natuurgebieden met spoed te maaien vanwege natuurbrandrisico’s.

De gemeente Bronckhorst heeft enkele urgente plekken gemaaid. Het gaat onder andere om verschillende bermen bij ’t Zand in Hengelo/Zelhem en Hackfort en Het Grote Veld in Vorden. Veel wegen en bermen bij natuurgebieden in de gemeente Bronckhorst liggen gelukkig in de schaduw van bomen en zijn nog redelijk groen. Deze hoeven (nog) niet gemaaid te worden. Ook is een groot deel van de bermen inmiddels gemaaid in de zomer-maaironde.

Door de aanhoudende droogte en perioden van extreme warmte hebben we in Nederland en in onze veiligheidsregio te maken met een sterk verhoogd risico op natuurbrandgevaar in de natuurgebieden. Dit heeft te maken met een aantal factoren. Zo zijn de natuurgebieden erg droog, waardoor de grassen, heide, naaldbomen en het op de grond liggende hout meer dan normaal brandgevaarlijk is. Het loofhout en de kruidachtigen die normaal een natuurbrand remmen zijn daarbij op veel plekken verdord en leveren nu juist een extra brandstof aan de natuurbrand en het Bluswater is door het watertekort beperkt of niet meer beschikbaar.

Foto: Radio Ideaal (archief)