Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig die een reguliere werkgever vaak niet zomaar kan bieden. Voor hen is werken bij Laborijn of via een detachering bij een werkgever waar Laborijn afspraken mee heeft gemaakt, een mogelijkheid. Laborijn biedt beschut werk voor inwoners uit de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Laura Luimes, 36 jaar, heeft de indicatie beschut werk en is sinds 2021 bij Laborijn in dienst. Ze vertelt over haar ervaringen: “Sinds januari dit jaar werk ik bij Laborijn, in het Werkleercentrum in Aalten. Ik werkte vroeger bij Hameland en later bij Azora maar ik had meer begeleiding nodig. Via de gemeente Aalten ben ik bij Laborijn terecht gekomen.

Voordat Laborijn een inwoner aan een beschutte werkplek kan helpen is er eerst een indicatie nodig. De inwoner kan zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. UWV beoordeelt vervolgens of de inwoner tot de doelgroep beschut werk hoort.