Dinsdag 9 november heeft het college van de gemeente Oost Gelre ingestemd met het raadsvoorstel voor het verlengen van de exploitatieovereenkomst en renovatie van zwembad Meekenesch. De exploitatie van het zwembad doet de Stichting Exploitatie Meekenesch (SEM) op een voortreffelijke manier. De huidige exploitatieovereenkomst loopt tot en met 31 december 2022. Het bestuur van de stichting wil heel graag de exploitatie van het zwembad voortzetten.

De gemeente en SEM praten al geruime tijd met elkaar over de toekomst van het zwembad. Onder andere over de mogelijke verlenging van de exploitatieovereenkomst met 20 jaar. SEM wil de huidige aanpak voortzetten, maar ook het zwembad (nog) beter gaan benutten. De stichting heeft vanaf 2013 de nodige bezuinigingen doorgevoerd en toch het zwembad goed in stand gehouden. Er zijn ongeveer 70 vrijwilligers die zich inzetten voor het zwembad. De openingstijden zijn uitgebreid en het zwembad wordt verhuurd. Het aantal bezoekers is de laatste jaren toegenomen. Circa 5.000 bezoekers komen maandelijks naar zwembad Meekenesch voor bewegen en ontmoeten.

De stichting heeft een bedrijfsplan en ambitiedocument geschreven voor de periode 2023 tot en met 2042.

Foto: Zwembad Meekenesch