© Foto: RTV Ideaal (archief)

Het eikenprocessierupsseizoen gaat binnenkort weer beginnen. De gemeente Bronckhorst verwacht dat er dit jaar minder eikenprocessierupsen zullen zijn en dat de plaagdruk dus zal afnemen. ”In het najaar van 2023 hebben we veel eiken langs de wegen in Bronckhorst geïnspecteerd. Het bleek dat er weinig tot geen nesten van eikenprocessierupsen aanwezig waren en dat de aanwezige nesten klein van formaat waren” aldus de gemeente Bronckhorst.

Het maaibeleid van de bermen langs de wegen is aangepast om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren. Dit zal helpen om een natuurlijke balans te bereiken en de plaagdruk te verminderen. In 2024 bestrijdt de gemeente Bronckhorst de eikenprocessierups niet meer preventief. Bij overlast kan er een melding gedaan worden bij de gemeente en dan wordt beoordeelt of bestrijding noodzakelijk is. Mochten er nesten of overlast zijn op drukke locaties dan wordt het nest weggezogen, dit gebeurt in de maanden mei tot en met september.

De haren op de rug van de rupsjes die te zien zijn , zijn niet de beruchte brandharen. De echte brandharen komen pas in het vierde larvestadium en zijn microscopisch klein. Deze haartjes kunnen irritatie aan de huid, ogen en longen veroorzaken. Bij een normaal verloop van de temperatuur zijn de eerste rupsen met brandharen rond 20 mei te verwachten.