Een vuurdoop op de eerste werkdag van directieduo Hiske Kremer en Evert Stroet: de gemeenteraad en het college van de gemeente Aalten waren met enthousiasme ingegaan op de uitnodiging van Stichting Koppelkerk om op bezoek te komen. De stichting had deze uitnodiging om twee reden verzonden. Ten eerste was dit een mooie kans om met de nieuwe directie kennis te maken. Daarbij leek het het stichtingsbestuur zinvol, gezien de discussies in de raad over de mate van steun aan de stichting, om ter plekke te laten zien wat de organisatie doet, hoe ze werken en wat zij daarmee beogen en bereiken.

Na een informele ontvangst in het Boekencafé nam Hiske Kremer de aanwezige raads- en collegeleden mee naar de Kerkzaal, waar de expositie ‘NU EN (N)OOIT’, onderdeel van het brede project ‘Bouwen aan de toekomst’, te zien was. Het thema van deze expositie paste erg goed bij de fase waar de Koppelkerk zich in bevindt en ook bij de thema’s die tijdens deze avond aan de orde kwamen. Hiske vertelde over de totstandkoming van exposities bij de Koppelkerk en de rol van de (vrijwillige) kunstcommissie en rondleiders. Er ontstond een fijn gesprek over de impressies en interpretaties van (de) kunst.

De tweede reden was de kennismaking met een ieder. Na het zeer informatieve deel van de avond stelden directieleden Hiske Kremer en Evert Stroet zich voor. Hiske heeft de afgelopen jaren onder andere voor de Musea Zutphen en Villa Mondriaan in Winterswijk gewerkt. Ook is zij actief voor het Doopsgezind Kerkje Winterswijk. Bij de Koppelkerk richt zij zich op kunst, cultuur en bepaalde vraagstukken binnen de bedrijfsvoering. Evert is muzikant en zangcoach. Evert richt zich bij de Koppelkerk op muziek, maatschappelijke onderwerpen, medewerkers en marketing.

© Foto: Koppelkerk Bredevoort