Veel jongeren maken zich druk om het klimaat en om de hoge energierekening. Op 4 maart worden zij uitgenodigd om in gesprek te gaan met waterschapspartij Water Natuurlijk en energie coöperatie Zutphen Energie. Deze avond is onderdeel van de watertoer, waarbij kandidaten van Water Natuurlijk in aanloop naar de waterschapsverkiezing in gesprek gaan met bewoners.

Kunnen we voorkomen dat de ene groep de andere het leven zuur maakt? Heeft Zutphen Energie tips daarvoor? Wat kan Water Natuurlijk hierin betekenen? Deze zaterdagavond wordt georganiseerd in samenwerking met lokale energie coöperatie Zutphen Energie. Vanaf 17:30 uur is er inloop, om 18:00 uur worden er pizza’s bezorgd en om 20:00 wordt het gesprek afgesloten. De Overwelving 10 ligt nabij het station van Zutphen.

Water Natuurlijk houdt in de eerste twee weekenden van maart in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen een watertoer met tal van activiteiten. Op 4 en 5 maart is Water Natuurlijk in de noordelijke helft, in de stroomgebieden van Schipbeek, Berkel en Baakse Beek. Op 11 en 12 maart vinden de activiteiten plaats in het gebied van de Oude IJssel en de Rijn (Veluwe en Liemers), met een spetterende afsluiter in Arnhem. Per stroomgebied staat een thema centraal, zoals drinkbare rivieren, agrarisch waterbeheer, vismigratie en droogte.

© Foto: Water Natuurlijk Rijn en IJssel