© Foto: REGIO8

Bijna 120 miljoen euro, zo veel geld heeft Doetinchem nodig om het onderwijslandschap richting 2036 qua gebouwen op peil te brengen voor de toekomst. Het hoofdgebouw van het Rietveld Lyceum krijgt een grondige renovatie, terwijl het Ludger-pand aan de Vondelstraat op termijn sluit. Ook voor het basisonderwijs trekt de gemeente flink de portemonnee.

“We hebben in Doetinchem gekeken naar hoe we de komende tijd groeien”, zegt wethouder Jorik Huizinga. “In het verleden gingen we bij het onderwijs uit van minder leerlingen, maar je ziet dat het toch weer wat gaat stijgen.” Bovendien zijn de huidige schoolgebouwen verouderd. De gemeente ziet zelfs een ‘stuwmeer’ van panden die ouder dan veertig jaar zijn, zowel in het basis- als het middelbaar onderwijs. Het vraagt om ingrijpen. “Wij kampen nog steeds met een paar heel verouderde panden, en daar hebben we veel last van”, bevestigt Anne de Visch Eybergen van Achterhoek VO, de koepelorganisatie van middelbare scholen. “Dus het is mooi dat dit nu professioneel en planmatig wordt opgepakt.”

Naast het Metzo en het Prakticon zijn er in de toekomst twee middelbare scholen in Doetinchem: het Houtkamp College en het Panora Lyceum. Het huidige Ulenhof-gebouw aan de Bizetlaan en het pand van het Rietveld Lyceum aan de Kruisbergseweg moeten daarvoor worden aangepast, terwijl twee andere locaties voor de onderbouw blijven. Met name de investering voor het Rietveld-pand, een gemeentelijk monument, loopt met naar verwachting twintig miljoen euro flink in de papieren. “Dat is zo’n beeldbepalend onderdeel van Doetinchem, echt iets om trots op te zijn”, vindt De Visch Eybergen. “Dat pand moeten we behouden.”

Volgens Achterhoek VO krimpt het aantal middelbare scholieren tot 2032 nog licht, waarna het stabiliseert rond de 4.500. Dat is reden dat het hoofdgebouw van het Ludger aan de Vondelstraat op termijn kan sluiten. De komende jaren wordt het eerst ingezet als ‘uitlooplocatie’ voor basisscholen die worden verbouwd, waaronder de Wilhelminaschool. “Het is fijn dat we het gebouw op die manier kunnen benutten, maar op termijn is het niet meer nodig”, vertelt Huizinga. “Dan zullen we die plek als onderwijs verlaten.”

Qua basisonderwijs stevent Doetinchem, op basis van cijfers van DUO, na een lichte stijging af op een aantal van vijfduizend leerlingen in 2036. In overleg met schoolbesturen is een plan gemaakt om de panden aan te passen aan de eisen van nu. “De komende drie jaar gaan we echt investeren in een aantal scholen waar nieuwbouw voor plaats moet vinden”, vertelt Huizinga, doelend op de Wilhelminaschool, VSO Isselborgh en Hogenkamp. “We hebben ook een aantal gebouwen waar met name schoolbesturen zelf het nodige aan renovatie gaan doen. Dat is fijn, want dan weten we dat de panden langer gebruikt kunnen worden.”

Een van de eerste scholen die als eerst aan de beurt komt voor nieuwbouw, is Basisschool Hogenkamp. Grote vraag van ouders is of het nieuwe pand in de wijk Schöneveld kan komen, een grote wens, die eerder werd geuit in een protest op de stoep van het Doetinchemse stadhuis. “De verkenning is echt gericht op de wijk Schöneveld”, benadrukt Huizinga, die nog geen toezegging kan doen. “Op dit moment wordt gekeken of het op die plek mogelijk is, of dat er andere plekken zijn. Het liefst wel zo dicht mogelijk bij de huidige plek.”

De Doetinchemse gemeenteraad kan binnenkort een klap geven op de verwachte investering van ruim 117 miljoen euro, een bedrag dat door afschrijven wel over vele jaren wordt uitgesmeerd. “Ik ben trots op het plan”, aldus wethouder Huizinga. “Ik ben blij dat alle schoolbesturen die erbij betrokken zijn ook ja hebben gezegd en hun handtekening eronder zetten. Dus ik ga trots met dit plan naar de raad, en ik hoop dat zij zien dat we hiermee echt een belangrijke basis leggen voor de schoolgebouwen in de gemeente Doetinchem.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8