De gemeente Bronckhorst heeft de mogelijkheden van het gebruik van biogas als vervanging van aardgas onderzocht. Gebleken is dat het zeker kansen biedt, omdat Bronckhorst beschikt over veel grondstoffen voor de productie van biogas. Het onderzoek is uitgevoerd door CCS Energie-advies en H2-bv en ondersteund door 8RHK Ambassadeurs en plaatselijke ondernemers.

In de gemeente wordt al biogas opgewekt door Waterstromen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Olburgen. Het onderzoek richtte zich op het gebruik van de mest van melkveebedrijven uit de directe omgeving van de waterzuivering als nieuwe bron van biogas. Voor het onderzoek zijn boeren met meer dan 150 koeien uit de omgeving van Steenderen benaderd. Gekeken is of de melkveebedrijven met een eigen kleine mono-mestvergisting biogas kunnen produceren. De vergisters worden dan met een biogasleiding aan elkaar verbonden door Waterstromen. Het biogas zou direct als warmtebron kunnen worden ingezet worden, of worden opgewerkt tot groengas en in het energienet ingevoerd. Uniek is dat er al een biogasleiding ligt waar deels gebruik van gemaakt kan worden.

Op termijn kan biogas voor oudere huizen een goed alternatief voor aardgas zijn om het huis te verwarmen. Voor de meeste huizen biedt biogas geen oplossing. Deze zullen in de toekomst afhankelijk zijn van elektriciteit voor warmte en energie.