In mei en juni maait de gemeente Bronckhorst de bermen, greppels en slootkanten. Dat doen ze ecologisch, voor de biodiversiteit. Door ecologisch te maaien, krijgen planten en dieren meer kans en zien de bermen er anders uit. De begroeiing wordt op veel plekken hoger en ruiger.

80 procent van het oppervlak van de bermen in Bronckhorst maait de gemeente ecologisch. ze ‘verschralen’ de berm eerst, zodat er minder voedingstoffen in de bodem komen en de balans zich herstelt. Dat doen ze door te maaien en het maaisel af te voeren. Daardoor komen er meer bloeiende planten, zodat insecten en andere dieren voedsel en een schuilplaats vinden. Het maaien wordt gedaan door medewerkers van de gemeente Bronckhorst en aannemer Tjoink. De gemeente is opgedeeld in drie gebieden. Elk gebied komt elk jaar aan de beurt, maar sommige kavels worden 1 keer per 3 jaar gemaaid. Op deze manier kan het landschap zich ontwikkelen. Verkeersveiligheid staat voorop. De eerste meter naast de weg en de bermen bij kruisingen en T-splitsingen wordt waar nodig tweemaal per jaar gemaaid.

“Het komt voor dat bewoners in het buitengebied de bermen deels zelf regelmatig maaien. Dat levert weliswaar een mooi verzorgd beeld op, maar schijn bedriegt: Niet alleen kruiden en bloemen krijgen zo geen kans, maar ook bijen, vlinders en insecten krijgen het moeilijker”, meldt de gemeente Bronckhorst. “Vooral de bij is van levensbelang voor de bestuiving en bevruchting van (agrarische) gewassen. Zonder bij geen leven. Dus: Zelf maaien? Liever niet! Laat ons het werk doen en geniet van de natuurlijke rijkdom die vanzelf ontstaat.”

© Foto: RTV Ideaal (Archief)