Eind juli publiceerde Elsevier Weekblad haar jaarlijkse artikel over hun onderzoek naar de woonaantrekkelijkheid van Nederlandse gemeenten. Dit jaar met als ‘special topic’ regionale en gemeentelijke verschillen in sociale cohesie.

Bronckhorst scoort goed op het gebied van sociale cohesie en staat op een 9e plaats van de 342 gemeenten in het onderzoek. De hoogst genoteerde Gelderse en Achterhoekse gemeente. In Bronckhorst is dus een hoge mate van sociale verbondenheid. De resultaten van het onderzoek benadrukken het belang van sociale cohesie voor de levenskwaliteit, veiligheid en economische vitaliteit van gemeenschappen.

In het jaarlijkse onderzoek worden alle 342 gemeenten van Nederland op 11 verschillende criteria vergeleken. Deze criteria omvatten onder andere de nabijheid van en verscheidenheid aan scholen, winkels, rust en ruimte, en de mate van veiligheid. De resultaten van het uitgebreide onderzoek worden gepresenteerd in de vorm van een top 50 in het weekblad.

© Foto: RTV Ideaal(archief)