In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland ‘van het aardgas af’ zijn. Dat is de afspraak in het Klimaatakkoord. Gemeente Bronckhorst bereidt zich voor op deze omslag. De gemeente komt met een ‘warmtevisie’, een plan om samen met inwoners en organisaties concrete stappen te zetten.

In de jaren ‘60 en ’70 stapte Nederland over van kolen naar gas. Aardgas was een makkelijke en betaalbare warmtebron en gaf vrijwel geen roet. Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe grote omslag, stapsgewijs gaan we van het aardgas af. Ook deze omslag heeft uiteindelijk een positief effect op wooncomfort, luchtkwaliteit en gezondheid. De gemeente helpt tot 2030 tien buurten intensief om van het aardgas af te gaan. Elke buurt krijgt twee jaar begeleiding. De Bloemenbuurt in Zelhem en het stadje Bronkhorst zijn al gestart als proefbuurten. De gemeente zet stappen om energie te besparen en zelf op te wekken en zoekt naar duurzame aanpassingen in een prettige leef- en woonomgeving. Denk aan meer groen en biodiversiteit in de buurt en de afvoer van regenwater bij extremere buien. De warmtevisie is opgesteld onder de voorwaarde dat het Rijk bijdraagt in de uitvoeringskosten.

Er moeten nog veel stappen worden genomen naar aardgasvrij. Maar iedereen kan nu al iets doen! Bijvoorbeeld energie besparen met ledlampen en betere isolatie. Ook op verbouwmomenten is het slim goed na te denken over bijvoorbeeld vloerverwarming of elektrisch koken.