Gemeente Bronckhorst hecht veel waarde aan het herstel van de biodiversiteit. Daarom wordt in mei en juni gestart met het ecologisch maaien van bermen, greppels en slootkanten.

De eerste maaironde volgens dit nieuwe ecologische bermbeheer begint op 16 mei. Daardoor krijgen planten en dieren meer kansen en gaan de bermen er anders uitzien. Welke maaimethode gekozen wordt, hangt af van de grondsoort, de huidige begroeiing, de breedte van de berm, bomen en andere elementen in de berm. Dit ecologisch bermbeheer wordt vooral toegepast op de zandgrond in het noorden en oosten van Bronckhorst.

Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat de wegen en kruispunten in Bronckhorst veilig en overzichtelijk blijven.