De gemeente Bronckhorst besloot begin maart om de raad voor te stellen, een subsidie te verlenen aan stichting ”Vrienden van de kerk op de Kranenburg, het Heiligenbeeldenmuseum”. De stichting heeft een projectplan opgesteld om verschillende ruimten in het museum op te knappen, de depotfaciliteiten te verbeteren en een verduurzamingsslag te maken. Met de verbeteringen wordt het museum toekomstbestendig in onderhoud, beheer en exploitatie. De gemeenteraad beslist op 28 april over het voorstel.

Het museum richt zich niet alleen op mensen die met het geloof zijn opgegroeid, maar via educatieve programma’s ook op jongeren. Jaarlijks komen er ruim 7000 betalende bezoekers naar de Kranenburg. Om het succes de komende jaren voort te kunnen zetten, is na 23 jaar een investering in het gebouw nodig. Ook omdat de depotruimte, sinds de komst van het naastgelegen traumacentrum, niet meer beschikbaar is voor het museum. De totale investering bedraagt 330.000 euro die wordt gedragen door de inzet van eigen middelen, het gebruik van subsidiemogelijkheden en de zelfwerkzaamheid van 75 vrijwilligers. De stichting vraagt aan de gemeente een subsidie van 15.000 euro voor het project en doet hiermee een beroep op de gemeentelijke investeringsagenda voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in Bronckhorst.

De stichting ”Vrienden van het Heiligenbeeldenmuseum” heeft de afgelopen 23 jaar het museum geëxploiteerd. Sinds 2010 huurt de stichting de kerk van stichting Oude Gelderse Kerken en met hun activiteiten zijn ze een voorbeeld van herbestemming van religieus erfgoed. Het Heiligenbeeldenmuseum is een erkend en geregistreerd museum en gevestigd in de bekende Kranenburgse Sint-Antonius van Paduakerk.

Foto: RTV Ideaal