Bij Museum Smedekinck werd woensdagavond 21 juni de expositie “Liudger door de tijd” geopend door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst. Zij ontknoopte het lint om de vlag, die een prachtige kast met daarin een interactieve monitor verborgen bleek te houden. Daarna activeerde ze met een vingerdruk op het scherm de monitor.

Voorafgaand aan de officiële opening was er een korte bijeenkomst voor genodigden op De Daele van het museum, tijdens welke een tweetal presentaties werden gegeven. Ludgerkringleden Walter Rovers en Eddy Ivens brachten “Ludger in beeld” en de voorzitter van het bestuur van Museum Smedekinck, Evert van den Born, vertelde over de relatie “Zelhem – Ludger – Smedekinck”.

Op het erf van Museum Smedekinck staat al het Ludgerkerkje, een replica van de door de missionaris gestichte kapel. Voor het bestuur van het museum is dat één van de redenen om meer aandacht aan Ludger te schenken. Zoals nu door middel van de nieuwe permanente expositie “Liudger door de tijd”. De expositie bestaat, naast de interactieve monitor, uit een informatiewand met daarin een replica van het reliekkistje en een vitrinekast met een aantal leuke voorwerpen. Het bestuur wil de Ludgercollectie/-expositie graag verder uitbreiden.

© Foto: Museum Smedekinck – Betsy Maatkamp