Een eigen identiteit creëren, aan de slag gaan met onder andere woningbouwplannen en meer inspraak in de lokale politiek. Dat waren de geluiden die tijdens de tweede bijeenkomst van het burgerforum ‘Hengelo in de steigers’ te horen waren. Woensdagavond kwamen burgers samen met de Stichting G1000 en de gemeente Bronckhorst in het café van sporthal de Kamp.

“Als burger word je te weinig ingelicht”, vindt Ton te Barge, mede-initiatiefnemer van het burgerforum. De gemeente ziet het nieuwe orgaan inmiddels als een serieuze overlegpartner, waarvoor de initiatiefnemers Bronckhorst bedanken. “Er moet iets veranderen in het dorp, we weten niet eens welk soort woningen er nodig zijn in het dorp”, zegt Ten Barge, die vindt dat Hengelo te lang heeft stilgestaan. Hij hoopt via de op te richten burgerraad echt stappen te zetten: “Daarom hebben wij contact gezocht met G1000.”

“Stichting G1000 organiseert Burgerberaden door heel Nederland, op een onafhankelijke wijze, zodat niemand het resultaat naar zijn hand kan zetten”, aldus G1000-grondlegger Harm van Dijk. Een burgerraad is ook volgens Van Dijk precies wat Hengelo nodig heeft. Zo zegt hij over de omgevingsvisie van de gemeente Bronckhorst: “Ik mis, in de volle breedte, dat Hengeloërs mogen zeggen wat zij belangrijk vinden.” Volgens de stichting is het de bedoeling dat het vertrouwen tussen burger en overheid hersteld wordt.

“Hengelo moet weer levendig worden, een eigen identiteit ontwikkelen”, aldus Ten Barge. Als voorbeeld noemt hij onder andere dorpen zoals Vorden, of Zelhem: “Hengeloërs gaan naar die dorpen om daar dingen te gaan doen, gelukkig komt daar steeds meer verandering in.” Bronckhorst heeft 44 dorpen, die volgens Ten Barge allemaal een eigen karakter hebben. “De karakteristiek van Hengelo zit tussen stedelijk en platteland in”, aldus Ten Barge.

De volgende stap in het G1000-proces is het selecteren van burgers die in de volwaardige burgerraad willen. Van alle geïnteresseerden worden ongeveer honderdzestig mensen geloot. Volgens Van Dijk zijn hier specifieke marges voor: “62% procent van de deelnemers zijn gelote burgers, de andere plekken zullen worden vergeven aan politici, werkgevers en vrijdenkers.” De marges zijn een weerspiegeling van de maatschappij, om een zo eerlijk mogelijk proces te krijgen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8