Het carbidschieten wordt in Bronckhorst rond de jaarwisseling net als vorig jaar ingeperkt. De nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente werd donderdagavond aangenomen, maar van een verbod is geen sprake.

“Natuurlijk moet dit blijven”, aldus burgemeester Marianne Besselink tijdens de raadsvergadering in reactie op een vraag van het CDA. “Dit hoort bij onze cultuur.” Net als vorig jaar is er een meldplicht voor mensen die carbid willen schieten. Dit moeten ze uiterlijk twee weken van te voren doen. “De reden destijds en ook nu is dat we vanwege de corona inzichtelijk willen hebben waar er met carbid geschoten wordt”, aldus Besselink. Ook mag het carbidschieten momenteel alleen op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 18.00 uur.

Mogelijk volgen er in aanloop naar de jaarwisseling nog meer beperkingen voor het carbidschieten. In 2020 riepen de 22 burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland gezamenlijk op om een jaar over te slaan. Toen gold er een maximale groepsgrootte van twee personen. Dit was voor de gemeente Doetinchem reden om aan algeheel verbod in te stellen. In Bronckhorst bleef carbidschieten onder voorwaarden wel toegestaan.

Camerabewaking
In de nieuwe APV krijgt de burgermeester van Bronckhorst verder de ruimte om camerabewaking toe te passen op openbare plaatsen. Gemeentebelangen-fractievoorzitter Robbert van Velsen riep op om een goede afweging tussen veiligheid en privacy te maken bij een eventuele inzet. “Wij zullen dit nooit lichtzinnig inzetten”, beaamde Besselink, die een toezegging deed richting de raad. “Wij zullen altijd de zorgvuldigheid betrachten en daar waar mogelijk zal ik u daar helder en transparant over informeren.”

Lachgas
Ook is een verbod op het gebruik van lachgas opgenomen in de APV. Een motie van de lokale fractie van ChristenUnie-SGP uit 2019 riep daar al toe op. De partij maakt zich, evenals de rest van de raad, onder meer zorgen over het recreatief gebruik onder jongeren als ‘partydrug’ en ongevallen die plaatsvinden in het verkeer.