Het college van de gemeente Oost Gelre heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de BMX-baan op het Eschpark in Lichtenvoorde. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 25 februari zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

In de afgelopen periode is met belanghebbenden gesproken over de uitwerking van deze locatie. De belanghebbenden zijn: de klankbordgroep, bedrijven locatie Eschpark, Zwembad Meekenesch en alle buurtbewoners. De Fiets Cross Club Lichtenvoorde (FCCL) heeft in samenwerking met de architect een voorlopig ontwerp ontwikkeld. Dit ontwerp is besproken met de klankbordgroep. Verschillende bezwaren zijn besproken en er is in het ontwerp zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Daarnaast is ook rekening gehouden met resultaten van onderzoeken.

In afwachting van mogelijke zienswijzen en beantwoording werkt FCCL intussen toe naar een definitief ontwerp. Op basis van dit definitieve ontwerp wordt het benodigde budget voor realisatie duidelijk. De gemeenteraad neemt naar verwachting in juni of juli 2022 het definitieve voorstel in behandeling. Daarna is er opnieuw 6 weken inzagetermijn.