Eind 2022 presenteerde het college van de gemeente Lochem zijn collegeprogramma ‘Samen in Lochem’. Met dit collegeprogramma zette het college voor de komende vier jaar de koers uit. “De activiteiten in de kadernota dragen bij aan ambities die in het collegeprogramma staan: Wonen, Werken, Samenleven en Verbinden,” aldus wethouder Lex de Goede.

Het college kijkt naar het geld dat nodig is om de activiteiten uit te voeren, maar ook naar de beschikbare capaciteit. Verder rondt de gemeente een aantal al langer lopende dossiers af zoals de scholen in Laren, de accommodaties in Gorssel, de zwembaden in Almen en Gorssel en De Beemd. Een aantal van die uitgaven is nodig omdat deze voorzieningen aan groot onderhoud of vernieuwing toe zijn. “Het jaar 2024 is financieel structureel sluitend. Vanaf 2026 ontstaan er tekorten,” meldt de gemeente Lochem. “Voornaamste reden voor die tekorten is dat de inkomsten die de gemeente van het Rijk ontvangt vanaf dat jaar onzeker zijn. Hier geeft het Rijk later in mei meer duidelijkheid over.” In de Kadernota wordt een aanzet gemaakt om te werken met thema’s. Zo integreren belangrijke Lochemse thema’s in kaderstelling en besluitvorming. Met de thema’s kan de raad beter sturen op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals energie- en klimaatcrisis, woningnood, ontheemden- en asielcrisis. In dit overgangsjaar is als eerste het thema ‘klimaat en energie’ uitgewerkt.

Om zich voor te bereiden op de kadernota 2024 gaat de gemeenteraad met inwoners en organisaties in gesprek. De raadsleden horen graag welke ideeën inwoners willen meegeven. Er is daarom een informatiemarkt op woensdag 31 mei, om 19.00 uur, in het gemeentehuis in Lochem en in de bibliotheek in Gorssel. Tijdens de Politieke Avond op maandag 5 juni is er een beeldvormende tafel over de kadernota. Op 19 juni is er een mening vormend debat. Tijdens de Politieke Avond op 3 juli neemt de raad een besluit. De kadernota is te vinden op de website van de gemeente Lochem.

© Foto: Gemeente Lochem