© Foto: RTV Ideaal

Het College van de gemeente Oude IJsselstreek heeft zich positief uitgesproken over het initiatief om over te gaan tot het realiseren van 12 levensloopbestendige appartementen aan de IJsselweg 18 in Terborg. Daarnaast is aan Wonion als eigenaar van de naastgelegen grond aan de Emmastraat toestemming verleend voor het ontwikkelen van circa 22 woningen in de huursector. De appartementen en de woningen moeten in de toekomst met de voorzijde op elkaar zijn georiënteerd.

Op dit moment staat er aan de IJsselweg bedrijfsbebouwing. Op de naastgelegen grond aan de Emmastraat stonden tot 2008 woningen. Eigenaar Wonion heeft het plan om hierop weer woningen te bouwen. De voorgenomen plannen passen in het woningbouwprogramma van Oude IJsselstreek, waarbij de komende jaren betaalbare woningen in de gemeente moeten worden gerealiseerd. Voorwaarde van het college voor de appartementen is dat zij worden voorzien van een lift en dat deze geschikt kunnen zijn voor starters op de woningmarkt.

De ontwikkelaars kunnen het plan verder uitwerken, verder afstemmen met omwonenden en aanliggende grondeigenaren en de noodzakelijke planologische procedure doorlopen. Hiervoor krijgen de ontwikkelaars drie jaar de tijd.

© Foto: RTV Ideaal