Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor een gedeelte van de algemene begraafplaats over te dragen aan de islamitische gemeenschap in Winterswijk. In januari neemt de raad hierover een besluit. Met dit raadsvoorstel geeft het college gehoor aan een langgekoesterde wens van de islamitische gemeenschap.

“In Winterswijk vinden we dat iedereen zichzelf mag zijn en in vrijheid moet kunnen leven. Dat betekent ook dat we mensen die een bepaald geloof aanhangen de mogelijkheid moeten bieden om hun nabestaanden te kunnen begraven volgens de gebruiken en tradities die horen bij hun geloof” aldus wethouder Bert Frings.

De islamitische graftraditie gaat uit van eeuwigdurende grafrechten die nooit verstoord mogen worden. Wettelijk gezien is dat niet mogelijk op een algemene begraafplaats, maar alleen op een bijzondere begraafplaats. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om de grond van het huidige islamitische deel op de algemene begraafplaats in Winterswijk aan te wijzen als bijzondere begraafplaats.