© Foto: RTV Ideaal (archief)

Deze week is de Week tegen Ondermijning. De gemeente Doetinchem besteedt samen met andere overheidsdiensten uit Noord- en Oost-Gelderland aandacht aan het voorkomen, signaleren en melden van criminaliteit door inwoners en ondernemers.

Donderdag voerde de gemeente Doetinchem met medewerking van de RWD, ODA, Nederlandse Arbeidsinspectie, Laborijn en de politie controles uit in de automotivebranche op een deel van industrieterrein Verheulsweide in Doetinchem. Tijdens deze controle zijn enkele overtredingen geconstateerd die door de betreffende diensten verder worden opgepakt. De gemeente Doetinchem wil meer zicht op wat er zich afspeelt op diverse locaties en in diverse panden in de gemeente. Doel van de controle is om meer zicht te krijgen op de activiteiten in de automotivebranche en het gebruik van de panden op het industrieterrein.

De controle vindt plaats op basis van de bestuurlijke bevoegdheid om panden betreden en controleren op gebruik. Dit moet er voor zorgen dat er meer zicht komt op activiteiten op het bedrijventerrein. Er waren geen specifieke of zwaarwegende redenen om voor deze branche te kiezen.