Het agrarisch innovatiecentrum De Marke in Hengelo wordt niet overgenomen door een boerencoöperatie. De initiatiefnemers hebben de financiën niet rond kunnen krijgen, maar het onderzoek op de locatie gaat wel door in samenwerking met de universiteit van Wageningen.


“De Marke blijft open en de boerenbetrokkenheid zetten we in een andere vorm voort”, laat Andre Arfman, voorzitter van het coöperatiebestuur, weten in een persverklaring. Samen met de Wageningen University & Research (WUR) wordt onderzocht hoe de melkveehouders betrokken kunnen blijven bij het onderzoek. Op de locatie in het buitengebied van Hengelo wordt onderzoek gedaan naar het toekomstbestending maken van onder meer de melkveehouderij. Daarbij wordt gericht op vier thema’s: natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, precisielandbouw en klimaat.

Hoe de toekomst van De Marke er uit komt te zien, wordt de komende tijd duidelijk. “Wij vinden het belangrijk dat betrokken boeren de onderzoeksagenda meebepalen”, laat Gert van Duinkerken, Livestock Research-manager bij de WUR, weten. “Ons gezamenlijke doel is en blijft dat de uitdagingen waarvoor de melkveehouderij staat, worden ondersteund vanuit toepassingsgericht onderzoek.”