Vijf Achterhoekse gemeenten (Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk) besloten in 2018 een regionaal aanjaagfonds voor duurzame energieopwekking op te richten. Bij het op- en inrichten van het aanjaagfonds bleek er een landelijk fonds in ontwikkeling te zijn dat vergelijkbaar is. Omdat aansluiting hierbij voordelen heeft, willen de gemeenten geen eigen fonds meer oprichten maar aansluiten bij het Landelijk Ontwikkelfonds. B en w van Bronckhorst stemden vandaag in met een voorstel hiervoor.

Het Landelijk Ontwikkelfonds is ondergebracht bij Energie Samen en het Groenfonds. Het Rijk draagt 10 miljoen euro aan dit fonds bij. Vier provincies (Zuid-Holland, Drenthe, Utrecht en Limburg) nemen in eerste instantie deel aan dit fonds. Er is ruimte voor meer provincies, maar ook voor aparte regio’s. Provincie Gelderland heeft aangegeven vooralsnog niet te willen deelnemen. Zij hebben onder andere via OostNL al eigen fondsen. Deze fondsen voorzien echter niet voldoende in de behoefte van financiering in de beginfase van lokale energieprojecten. Dat was de reden waarom de Achterhoekse gemeenten een eigen fonds wilden oprichten.