Op 16 mei is er gestart met een dendrochronologisch onderzoek van het voetblok uit de collectie van het Historisch Genootschap teneinde de werkelijke ouderdom te kunnen bepalen.

Aan de hand van een drietal houtmonsters dat genomen is, kunnen wetenschappers zeer nauwkeurig bepalen uit welke periode het hout afkomstig is. Die houtmonsters zijn genomen aan de onderzijde van het blok, zodat ze in de praktijk niet zichtbaar zijn. Hoewel in de overlevering altijd gezegd is, dat het blok afstamt van voor de stadsbrand van 1615, is er op geen enkele wijze daarvoor een bewijs gevonden.

Na overleg met de formele eigenaar, de gemeente Lochem, heeft deze laatste opdracht gegeven aan het Monumenten Advies Bureau om dit onderzoek uit te voeren, en zo alle twijfel weg te nemen over de ouderdom. ”Uiteraard houden we u over de uitslag te zijner tijd op de hoogte. Die uitslag zal ook bepalend zijn voor een aantal reparaties dat nodig is en ons streven dit blok ooit een mooie plek te even waar iedereen het ook werkelijk kan zien. Nu is het blok te zien in ons virtueel museum” aldus een onderzoeker van het Historisch Genootschap.

Foto: Historisch Genootschap