Zaterdag hebben opsporingsambtenaren ’s middags en ’s avonds controles uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk. Hierbij kregen meerdere mensen een waarschuwing of bekeuring. De handhavingsactie werd afgesloten met een grenscontrole. Hierbij werden in korte tijd zo’n 70 auto’s aan de kant gezet. In totaal is er tien keer proces-verbaal opgemaakt. In het buitengebied controleerden de opsporingsambtenaren onder andere op illegaal crossen, het vervoeren, verbranden en dumpen van afval, de visserijwetgeving en de openstellingsregels in natuurgebieden.

Er zijn bekeuringen uitgeschreven voor vissen met meer dan twee hengels zonder vergunning, het illegaal verbranden van afval binnen een bedrijf en het niet afdekken van lading op een aanhanger. Verder constateerden de opsporingsambtenaren verdachte situaties, zoals de opslag van grond zonder dit te melden. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

De controles in de gemeente Winterswijk zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en Omgevingsdienst Achterhoek, de regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners. De actie werd gecoördineerd door de gemeente Winterswijk en Omgevingsdienst Achterhoek. Daarnaast namen de politie, Natuurmonumenten en de Hengelsport Federatie aan de actie deel. In totaal waren er dertien opsporingsambtenaren bij betrokken.