LochemEnergie stopt met de voorbereiding van een ecologisch verantwoord zonnepark bij de slibstort in Dochteren (gemeente Lochem) . Al twee jaar werkte LochemEnergie aan het plan, maar het lukt de betrokken overheden niet om de vereiste natuurcompensatie te realiseren. Mensen met een laag inkomen zouden kunnen profiteren van dit ecologisch zonnepark. Nu zoekt LochemEnergie een nieuwe locatie waardoor hulp voor mensen met een kleine beurs langer op zich laat wachten

LochemEnergie heeft aan de hand van de gebiedskenmerken van de slibstort in Dochteren een ontwerp voor een ecologisch zonnepark gemaakt. De slibstort is het gebied tussen de Berkel en het Twentekanaal ten westen van Lochem. Het grondoppervlak van het park zou niet volledig vol staan met zonnepanelen. De panelen zouden maximaal 30 procent van het grondoppervlak beslaan. Het ontwerp was ingepast in de omgeving en zou de biodiversiteit juist stimuleren. Met ecologisch beheer zou het park voor 15 jaar een ecologisch zonnepark zijn. Na 15 jaar zou dit park als natuurpark verder te gaan zonder de panelen.

Het ecologisch zonnepark wordt niet in Dochteren gerealiseerd omdat het gebied de status heeft van een Gelders NatuurNetwerk. De verschillende overheden konden hierdoor niet voldoen aan de noodzakelijke natuurcompensatie. Ook een ecologisch zonnepark kan zonder deze compensatie niet worden gerealiseerd. LochemEnergie gaat daarom opzoek naar een nieuwe locatie waar een dergelijk park wel te realiseren is. Daardoor duurt het langer voor de opbrengsten van een ecologisch zonnepark mede ten goede kunnen komen aan mensen met een kleine beurs.

© Foto: LochemEnergie