Energieconsultant Marco Bijkerk verzorgt in de Gasthuiskerk een lezing over de energietransitie. Bijkerk werkt sinds 22 jaar in de energie- en verwarmingsindustrie en houdt zich in zijn vak bezig met de langetermijnstrategie. Daarbij moeten techniek, innovatie, de consument, politiek, geopolitiek en bedrijfseconomie met elkaar worden verbonden om succesvol nieuwe technieken naar de markt te brengen. Bijkerk heeft ook een persoonlijke passie om een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. Hij geeft regelmatig presentaties en workshops over energie en de energietransitie.

Het gaat in de Gasthuiskerk niet zozeer over de vraag wel of geen windmolens, maar over de samenhang tussen mobiliteit, industrie en woningbouw en een betaalbare route voor CO2-reductie. Beleidsadviseur Milieu, Grondstoffen- en Energietransitie van de gemeente Doesburg Mario Groot Kormelink vertelt in het kort op donderdag 25 juni om 20 uur over de warmtetransitie-visie van de gemeente Doesburg. Voor leden van het Nut is de entree gratis. Niet-leden betalen 7,50 euro. Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden via nutdoesburg@gmail.com