Op initiatief van het CDA is mevrouw Ellen Nauta gevraagd informateur te worden in Berkelland. Mevrouw Nauta is burgemeester in buurgemeente Hof van Twente. De fractievoorzitters van alle partijen in Berkelland steunen de voordracht van het CDA. Vooral ervaring en het feit dat zij uit een buurgemeente komt met vergelijkbare opgaven als Berkelland zijn een pre. Als burgemeester staat zij boven de partijen.

De opdracht aan mevrouw Nauta is: ‘Om te onderzoeken welke brede coalitie voor een stabiel college het meest voor de hand ligt, waarbij recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag. En waarbij niet alleen gekeken wordt naar een getalsmatige meerderheid, maar ook op inhoudelijke onderwerpen en de samenwerking met alle partijen in de raad. Binnen deze coalitie zijn ‘wisselende meerderheden’ mogelijk’.

Deze opdracht wordt 30 maart formeel door de nieuwe gemeenteraad bekrachtigd.

Foto: Gemeente Berkelland