Inwoners van Keppel, Eldrik en omstreken zorgden donderdagavond voor een volle bak tijdens de Politieke Avond op het gemeentehuis in Hengelo. Op de agenda bij de gemeenteraad van Bronckhorst de Herijking routekaart Energieneutraal, oftewel komen er windmolens bij de Oude IJssel. Als het aan de insprekers ligt, zeker niet.

Maar liefst vijftien insprekers, stuk voor stuk met dezelfde insteek: geen windmolens in Keppel en Eldrik. De bewoners missen een stuk betrokkenheid, informatiebijeenkomsten en uitnodigingen tot burgerparticipatie van de gemeente. “Het proces van de routekaart is schimmig”, zo klinkt het van inspreker Roeland van der Velden uit Hoog-Keppel. “De gemeente gaat voorbij aan het draagvlak en zorgt voor de nodige weerstand.” Marius Strijker, de voorzitter van de dorpsraad, gaf aan door te willen procederen zover nodig, om de komst van windmolens tegen te gaan. De insprekers verlieten allen het spreekgestoelte onder luid applaus. “Wij voelen ons tweederangs burgers”, aldus Rob Meenhuis van Tegenwind Keppel en Eldrik.

Het grootste gedeelte van de insprekers hoopt dan ook dat de raad besluit om het moratorium, een tijdelijk verbod, op de komst van windmolens te verlengen. In ieder geval tot er landelijke regelgeving voor is. Er werden ook waarschuwingen en goedbedoelde adviezen meegegeven aan de aanwezige raadsleden en wethouder Wilko Pelgrom: ”Maak u niet schuldig aan kiezersbedrog”, aldus Ineke van Tongeren. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.”

Eén van de insprekers is voormalig huisarts van Laag-Keppel, Eric Assink. Hij sprak over de vele mogelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, mochten er windmolens komen: “Omdat ik maar 180 seconden heb kan ik mij alleen maar kritisch uiten.” Pieter Witte sprak vooral tegen wethouder Wilko Pelgrom: “Wees open naar de inwoners én luister naar Eric Assink.”

Het besturen van het college werd ook ten twijfel getrokken. “Volgens ons is er cruciale informatie bewust achtergehouden”, aldus Meenhuis, die het college van Bronckhorst niet integer noemt. “Wij signaleren dat het college van Bronckhorst bewust een niet transparant beleid heeft gevoerd.”

Een besluit over de komst van windmolens in het zoekgebied Keppel en Eldrik zou donderdagavond toch al niet gemaakt worden, er volgt nog een tweede beeldvormende avond voordat er een oordeel komt. Met de verschillende inspreekteksten is er genoeg voor de raadsleden om over na te denken.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8