De energieprijzen zijn fors gestegen. Een deel van de inwoners van de gemeente Lochem kan die prijsstijgingen niet opvangen.

Daarom krijgt ieder huishouden dat rond moet komen van een laag inkomen een eenmalige energietoeslag van 800 euro van de Rijksoverheid. Daarnaast helpt LochemEnergie deze mensen met concrete maatregelen om geld en energie te besparen.

De eenmalige energietoeslag is voor ieder huishouden met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum inkomen. De gemeenteLochem verstrekt deze energietoeslag aan ieder huishouden dat bij ‘t Baken in beeld is via de bijstand, het gebruik van één of meer minimaregelingen in 2021 of 2022 of door deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering.

Wanneer inwoners niet onder deze voorwaarden vallen maar wel een laag inkomen hebben, dan kunnen zij zich melden bij ’t Baken. Dan wordt bekeken of zij toch in aanmerking kunnen komen voor deze energietoeslag.

Foto: Gemeente Lochem