Het terrein van recreatie- en kinderboerderij Feltsigt in Bekveld is op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus het toneel van twee evenementen. Naast de traditionele oogstdagen wordt daar ook het uitgestelde “Beleef de Boerderij” van april 2020 gehouden.

Tijdens dit weekend wordt de agrarische sector breed gepresenteerd. Het wordt vormgegeven door een vijftal ringen met verschillende diersoorten. Elke ring laat laagdrempelig zien wat een bepaalde diersoort inhoudt, wat het doel kan zijn en wat niet kan of niet wenselijk is.

Ook worden dat weekend de traditionele oogstdagen gehouden. Er is een aardappeloogst, er zal worden gehooid met verschillende technieken en methodes, er komt een oldtimer-trekkershow en het gras wordt gemaaid met de maaibalk.

Meer informatie is te vinden op: www.feltsigt.nl