Naar aanleiding van een drukbezochte Tegenlicht Meet Up (discussieavond) over de wooncrisis en alternatieve woonvormen, organiseert de Koppelkerk momenteel excursies naar innovatieve woonvormen. Om de breed gedragen problematiek verder uit te diepen en inspiratie op te doen wordt op donderdagavond 16 september een bezoek gebracht aan de Uuthuuskes in de gemeente Aalten, alwaar wethouder Ted Kok een rondleiding zal geven.

De eerste twee Uuthuuskes in Aalten zijn 11 mei geplaatst in de kleine kern De Haart. Een Uuthuuske is een verplaatsbare, duurzame, energieneutrale én betaalbare huurwoning, bedoeld voor jongeren uit de kleine kernen van Aalten. Het idee is dat we jongere generaties vasthouden in de regio en zij zo een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kleine kernen. Huurders beneden de 28 jaar mogen vijf jaar in een Uuthuuske wonen. Is een huurder 28 of ouder? Dan is de huurtermijn twee jaar. Zo wordt de doorstroming bevordert en krijgen andere jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met de betreffende kleine kern de kans om ‘uut huus’ te gaan én in de buurt te blijven. De komende periode worden nog eens zes Uuthuuskes geplaatst in Lintelo, De Heurne en IJzerlo. Voor Barlo zijn nog plannen in voorbereiding.

Op donderdagavond 16 september organiseert de Koppelkerk een bezoek aan de Uuthuuskes, waar wethouder Ted Kok van de Gemeente Aalten een rondleiding zal geven. Vervolgens zal een bezoek worden gebracht aan de nagelegen Tiny Houses op de Haart. Er is plaats voor maximaal 20 personen. Men kan op eigen gelegenheid naar de Uuthuuskes of gezamenlijk met de fiets vanaf de Koppelkerk vertrekken om 18.45 uur. Na de excursie worden deelnemers uitgenodigd voor een drankje op het terras van de Koppelkerk. Aanmelden voor de excursie kan via de website van de Koppelkerk.