Op 15 juli werd het fonteinbeeld van Berkhemer in onderdelen verplaatst naar zijn nieuwe plek op het voorterrein van Monuta aan de Zutphenseweg in Lochem. Stuk voor stuk werden daar de delen weer opgebouwd. Dit alles kon worden gerealiseerd door financiële steun van veel burgers, in meerderheid leden van het Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem.

Substantiële bijdragen kwamen daarnaast van diverse fondsen en voor de werkzaamheden zelf stelden de firma’s Kreunen en Hoftijzer materialen, materieel en menskracht ter beschikking. Na een welverdiende vakantie worden de puntjes op de i gezet. In het najaar volgt er ongetwijfeld een officiële in gebruik stelling van de fontein.

Foto: Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem