De fotowedstrijd ‘De Verborgen schatten van Bronckhorst’ was een groot succes. De wedstrijd bracht veel bijzondere plekken in onze gemeente in beeld. Echte ‘verborgen schatten’: plekken die nog meer aandacht verdienen of in de spotlight mogen staan. Begin december werd er flink gestemd op de genomineerde foto’s via de Facebookpagina van de gemeente Bronckhorst. Wethouder Willem Buunk de prijzen aan de winnaars uit. De fotowedstrijd was georganiseerd om inwoners mee te laten denken over de omgevingsvisie ‘Bronckhorst 2x zo mooi’, die onlangs is vastgesteld en tot half januari ter inzage ligt. De visie gaat over hoe we op de lange termijn omgaan met de grote opgaven sterke dorpen & leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, energie & klimaat, economie & landbouw en gezonde leefomgeving.

Het enthousiasme voor de fotowedstrijd was groot. De jury koos begin december de genomineerden uit. De jury bestond uit wethouder Willem Buunk, voorzitter van de raadswerkgroep Omgevingswet Wilko Pelgrom, fotograaf Arno Wolsink en Pien Korenblik (winnaar fotowedstrijd ‘Het Perfecte Plaatje’). In de categorie ’18 jaar en ouder’ won Luuk Schipper. Luuk maakte een foto van de ondergelopen uiterwaarde in Olburgen. In de categorie ‘onder de 18’ won Eleni Maresch. Zij fotografeerde de sloot naast het gemeentehuis als ‘verborgen schat’. Medewerker van de gemeente Bronckhorst Theo Janssen maakte de winnende foto van buurtschap Delden in de categorie ‘medewerkers gemeente’. Wethouder Willem Buunk overhandigde de prijzen aan de winnaars.

Foto: Gemeente Bronckhorst