© Foto: Google Maps

De gemeenteraad van Doesburg heeft woensdagavond ingestemd met bestuurlijke schaalvergroting. Dat betekent in de praktijk dat burgemeester en wethouders op zoek gaan naar één of meerdere fusiepartners. De uitkomst van dit onderzoek wordt uiterlijk in september van dit jaar gerapporteerd aan de gemeenteraad, zo bericht Omroep Gelderland.

Doesburg is al eeuwen zelfstandig, maar worstelt al langer met het feit dat het te klein is om alle taken zelfstandig goed uit te kunnen voeren. Aan het begin van de gemeenteraad zei burgemeester Loes van der Meijs het als volgt: “We vragen om een ongelooflijk moeilijk besluit, maar we kunnen de dienstverlening aan onze burgers niet meer op een acceptabel niveau waarborgen. Wij zoeken de beste partner voor Doesburg.”

De meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond in met het voorstel van het college. De Stadspartij, de grootste partij in Doesburg, stemde in zijn geheel tegen. Andere opties zoals bijvoorbeeld het gastheermodel, waarbij de ene gemeente alle taken voor de andere gemeente uitvoert, is volgens eerder onderzoek onbetaalbaar. Volgens het college van b&w van de gemeente Doesburg is bestuurlijke schaalvergroting de enige optie voor Doesburg om verdere afbraak van voorzieningen en gemeentelijke organisatie te voorkomen.