De fracties van Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB, 8 zetels), CDA (6 zetels) en PvdA (2 zetels) presenteren woensdag met veel enthousiasme hun coalitieakkoord ‘Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst’. Het is de leidraad voor hun ambities en doelen voor de periode 2022-2026. Met elkaar gaan zij voor: Kansengelijkheid in een sterke economie, mooi wonen in vitaal Bronckhorst, samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving, landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen en dienstbare overheid.

In de raad van 23 juni wordt het coalitieakkoord besproken. De fracties kijken er enorm naar uit de komende periode met samen inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen aan de slag te gaan voor een dienstbaar, sociaal en leefbaar Bronckhorst. Na de zomer gaat het college met de samenleving in gesprek over de uitwerking van het akkoord. Deze input betrekken zij bij de plannen en stappen die zij de komende vier jaar gaan zetten. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Namens de partijen zijn de beoogde 4 wethouders:
• Huidig GBB-wethouder Evert Blaauw uit Zelhem
• Emmeke Gosselink uit Steenderen voor GBB, zij is nu strategisch adviseur bij woningcorporatie Vivare
• Wilko Pelgrom uit Drempt voor het CDA, hij is nu projectmanager bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
• Antoon Peppelman uit Zelhem voor de PvdA, hij was al eerder wethouder in Bronckhorst (2014-2018) en de afgelopen jaren wethouder in Haaksbergen.

Foto: RTV Ideaal (archief)