De hoge waterstanden in de rivieren, veroorzaakt door overvloedige regenval en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland, hebben geleid tot overstromingen in de uiterwaarden en verhoogde waterpeilen.

De IJsselkade in Zutphen is voor een gedeelte overstroomd. Vele wandelaars wilden dit natuurfenomeen met hun eigen ogen aanschouwen en waren met grote getalen aanwezig. Zij liepen langs de kade, de trappen die normaal gesproken toegang gaven tot het water eindigden nu abrupt in het overstroomde gebied.

Dergelijke situaties trokken gedurende de week de aandacht van mensen, zowel in Zutphen als op andere locaties langs de IJssel, zoals Wichmond, Bronkhorst, Olburgen en Doesburg. Het is gebruikelijk dat rivieren in deze periode van het jaar een hoger waterpeil hebben, maar de combinatie van aanhoudende regen en smeltwater heeft tot uitzonderlijke wateroverlast geleid, waarbij uiterwaarden vol water staan en rivieren buiten hun oevers treden.

© Foto: Eddy Boerman

Meer foto’s in ons fotoboek