Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Bronckhorst. Ze zorgen voor de werkgelegenheid van inwoners, maar dragen ook in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de kernen. Gemeente Bronckhorst wil graag haar waardering uitspreken voor de ondernemers in gemeente Bronckhorst.

De gemeente Bronckhorst laat weten dit jaar voor het eerst, samen met een werkgroep van enkele ondernemers, de uitreiking van de ‘Ondernemer van het Jaar prijs’ te organiseren. Hierbij is er ook een ‘Startersprijs’ en ‘Publieksprijs’. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 9 november in Hummelo. De bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen zijn gevraagd kandidaten aan te melden voor de ondernemer van het jaar en starter van het jaar. De gemeente vraagt ook inwoners om mee te doen, door ondernemers aan te melden voor de publieksprijs.

De ondernemer of het bedrijf kan worden aangemeld via info@bkbronckhorst.nl. Hierbij moet de naam en een korte motivatie van maximaal 5 regels worden vermeld waarom de ondernemer of het bedrijf de nominatie verdient. Een jury kiest vervolgens de genomineerden voor de ondernemersprijzen, waaronder die voor de Publieksprijs. Wie de Publieksprijs wint, bepalen inwoners uit de gemeente daarna uit de gekozen selectie. Daarvoor komt een openbare stemronde. wanneer deze stemronde plaatsvind is nog niet bekend gemaakt.