Voor voltijd, maar ook voor een paar dagen per week of met regelmaat een weekend zoekt de gemeente Bronckhorst pleegouders. Om verwarring te voorkomen worden de verschillen van pleegzorg en adoptie uitgelegd.

Zowel in het geval van pleegzorg als van adoptie komt een kind in een gezin waar het, tijdelijk of gedeeltelijk, niet bij de biologische ouders woont. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Bij pleegzorg blijft het kind wettelijk het kind van de biologische ouders. Ouders houden in veel gevallen, een deel, van het ouderlijk gezag en het kind houdt de achternaam van de biologische ouders. Bij adoptie wordt het kind juridisch gezien het kind van de adoptieouders en krijgt het kind ook hun achternaam. De biologische ouders van een kind zijn vaak niet of weinig in beeld bij adoptie. In het geval van pleegzorg blijven ouders zoveel mogelijk betrokken bij hun kind, ook al woont het, tijdelijk of helemaal, niet meer bij hen. Bij pleegzorg wordt vaak gezocht naar en pleeggezin dat zo dicht mogelijk bij de ouders van een kind woont.

Pleegzorg is er in verschillende vormen. Zo bestaat er voltijd pleegzorg, deeltijd/ weekend pleegzorg en crisispleegzorg. Bij pleegzorg wordt gekeken of een kind weer terug kan naar de biologische ouders. Pleegzorg is een vorm van hulpverlening. Er is altijd een hulpverlener betrokken bij het kind, de pleegouders en de ouders. Dit om de samenwerking tussen alle betrokkenen te begeleiden en ondersteunen. De gemeente Bronckhorst benadrukt dat ze opzoek zijn naar pleegouders. Op de website ikwilpleegouderworden.nl is meer informatie te vinden over de verschillen van pleegzorg en adoptie.

Foto: Gemeente Bronckhorst