Burgemeester Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre onthulde woensdagmiddag het herkenningsbord, samen met vertegenwoordigers van horeca en politie. Het herkenningsbord hangen de horecaondernemers in hun zaak op. Het vertaalt de grenzen in huisregels, waaronder NIX18, geen slag-, vuur- en/of steekwapens en geen ongewenste intimiteiten. Extra nadruk leggen we op ‘geen drugs’. Dit sluit aan bij het voorstel Drugs d’r Uut! dat de gemeenteraad in 2022 unaniem heeft aangenomen.

”Ik ben blij dat we samen met de horeca een vuist maken tegen drugsgebruik. Hiermee stellen we een norm! Dit doen we niet alleen met de horeca, maar ook op scholen, bij (sport)verenigingen en in hokken en keten. We voeren preventieve acties uit. En we voeren acties uit om problemen aan te pakken als we die signaleren” aldus burgemeester Bronsvoort. Om de grenzen te kunnen bewaken biedt de gemeente Oost Gelre een training aan de horeca om drugsgebruik en/of -handel te leren herkennen. In totaal hebben al 13 horecagelegenheden aangegeven mee te doen.